2022

SUOMEN KIERRÄTYSKESKUSTEN YHDISTYS ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

 1. ETUJÄRJESTÖROOLIN EDISTÄMINEN

Yhdistys seuraa kierrätyskeskusten toimintaympäristöä ja kolmannen sektorin sekä työllistämisen aloja. Erityisesti niissä seurataan tapahtuvia laki- ja asetusmuutoksia, otetaan niihin kantaa, pyritään vaikuttamaan ja tiedotetaan niistä jäsenistölle.

 1. TIEDOTTAMINEN

Www-sivut ovat Skky:n kanava tiedottamiseen. Lisäksi hallituksen jäsenet tiedottavat ja vaikuttavat omalla panoksellaan yhdistyksen sekä toimialan asioiden edistämiseksi.

 1. JÄSENHANKINTA

Hallituksen jäsenet ja yhdistyksen jäsenistö pyrkii hankkimaan uusia henkilö- ja yhteisöjäseniä.

 1. TALOUS

Yhdistyksen tulorahoitus pohjautuu jäsenmaksuihin, sekä normaalisti myös kevät- ja syystapahtumien osallistumismaksuista saataviin tuloihin, mikäli koronaepidemia on laantunut ja tapahtumia voidaan järjestää. Budjetti perustuu ns. kassabudjettiin, jota hallitus seuraa tiiviisti joka kokouksen yhteydessä hyväksymällä jokaisen kuluerän.

 1. HALLITUSTYÖSKENTELY

Toimintaa ohjaa vuosikokouksessa tehdyt päätökset ja toimeenpanoelimenä toimii hallitus, joka kokoontuu vuoden aikana 6-8 kertaa. Kokouksista valtaosa pyritään toteuttamaan etäkokouksina. Hallituksen jäsenet toimivat oman työnsä ohessa.

 1. TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toimintaa ylläpidetään hallituksen jäsenten toimesta ja heidän edustamien jäsenyhteisöjen tukemana. Lisäksi toimintaa ylläpitävät aktiivit henkilöjäsenet panoksellaan.

 1. Tapahtumat
 • Jäsenistölle järjestetään 1-2 jäsentilaisuutta vuoden aikana. Maaliskuun aikana järjestetään yhdistyksen vuosikokous.
  1. Hallitus
 • Vuoden 2022 vuosikokous valitsee uuden hallituksen seuraavaksi 2-vuotis kaudelle.
  1. Yhdistyksen toimintaedellytysten parantaminen
 • Yhdistyksen toiminnan ja valtakunnallisen vaikuttavuuden kasvattaminen on erittäin haasteellista niin kauan, kun ei ole resursseja (henkilöä/henkilöstöä ja rahaa). Toiminnan kasvattaminen hallituksen jäsenten toimesta oman työn ohella on erittäin haastavaa. Hallitus ylläpitää keskusteluyhteyttä jäsenistöön ja eri rahoittajatahoihin yhdistyksen talouden vahvistamisen keinoista.

 

      6.4. Jäsenkysely

 • Hallitus toteuttaa jäsenkyselyn kevään 2022 aikana. Kyselyn tulokset kootaan ja analysoidaan ja esitellään jäsenistölle syksyn aikana.