Vuosikokous

Skky:n säännöissä määrättyä

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
- esitetään hallituksen esitys yhdistyksen toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta
- vahvistetaan tilinpäätös tai päätetään muista toimenpiteistä joihin hallituksen esitys toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi antaa aihetta
- päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden antamisesta hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle
- määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksut yhdistyksen sääntöjen § 5:n määräämällä tavalla
- päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden suuruudesta
- vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio
- valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
- valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
- valitaan yhdistyksen hallituksen varajäsenet
- valitaan toiminnantarkastaja ja kaksi varatilintarkastajaa
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.

 


Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat
•    toimintakertomus
•    esitellään ja vahvistetaan tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
•    vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
•    vahvistetaan toimintasuunnitelma
•    vahvistetaan talousarvio ja jäsenmaksun suuruus
•    valitaan hallituksen puheenjohtaja
•    valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
•    valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
•    tehdään muut mahdolliset henkilövalinnat (esim. keskusjärjestön edustajat)
•    muut mahdolliset säännöissä määrätyt
•    muut kokouskutsussa mainitut asiat (esim. jäsenten tekemät aloitteet)

Lähde Wikipedia