Vuosikokous

Skky:n säännöissä määrättyä

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
- esitetään hallituksen esitys yhdistyksen toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta
- vahvistetaan tilinpäätös tai päätetään muista toimenpiteistä joihin hallituksen esitys toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi antaa aihetta
- päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden antamisesta hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle
- määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksut yhdistyksen sääntöjen § 5:n määräämällä tavalla
- päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden suuruudesta
- vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio
- valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
- valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
- valitaan yhdistyksen hallituksen varajäsenet
- valitaan toiminnantarkastaja ja kaksi varatilintarkastajaa
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.

 


Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat
•    toimintakertomus
•    esitellään ja vahvistetaan tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
•    vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
•    vahvistetaan toimintasuunnitelma
•    vahvistetaan talousarvio ja jäsenmaksun suuruus
•    valitaan hallituksen puheenjohtaja
•    valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
•    valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
•    tehdään muut mahdolliset henkilövalinnat (esim. keskusjärjestön edustajat)
•    muut mahdolliset säännöissä määrätyt
•    muut kokouskutsussa mainitut asiat (esim. jäsenten tekemät aloitteet)

Lähde Wikipedia

Skky:n säännöissä määrättyä

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
- esitetään hallituksen esitys yhdistyksen toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta
- vahvistetaan tilinpäätös tai päätetään muista toimenpiteistä joihin hallituksen esitys toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi antaa aihetta
- päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden antamisesta hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle
- määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksut yhdistyksen sääntöjen § 5:n määräämällä tavalla
- päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden suuruudesta
- vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio
- valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
- valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
- valitaan yhdistyksen hallituksen varajäsenet
- valitaan toiminnantarkastaja ja kaksi varatilintarkastajaa
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.

 


Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat
•    toimintakertomus
•    esitellään ja vahvistetaan tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
•    vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
•    vahvistetaan toimintasuunnitelma
•    vahvistetaan talousarvio ja jäsenmaksun suuruus
•    valitaan hallituksen puheenjohtaja
•    valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
•    valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
•    tehdään muut mahdolliset henkilövalinnat (esim. keskusjärjestön edustajat)
•    muut mahdolliset säännöissä määrätyt
•    muut kokouskutsussa mainitut asiat (esim. jäsenten tekemät aloitteet)

Lähde Wikipedia

VALTAKIRJA

 

Valtuutan _________________________________________________________

edustamaan yhdistystämme/säätiötämme/osakeyhtiötämme Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry:n ___ . ___ . ________ pidettävässä vuosikokouksessa mainitun yhdistyksen yhteisöjäsenenä oikeuksin käyttää kokouksessa puhe- ja äänivaltaa.

 

Valtuuttajan allekirjoitus:________________________

 

Nimenselvennös:_______________________________

 

Aika ja paikka:_________________________________

 

Yhteisöjäsen:__________________________________

 

Todistavat:

 

1)_________________________________                

 

2)_________________________________

 

Vuoden 2014 asioiden hyväksyntä ja vahvistetaan suunnitelmat vuodelle 2015.

-x-