2021

Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry

Kokouskutsu 8.3.2021

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2021

Aika 30.3.2021 klo 14.00

Paikka: Teams kokous

Valtakirjojen tarkastus tehdään etukäteen, valtakirjat on toimitettava ennen kokousta ilmoittautumisajan puitteissa. Ilmoittautuminen vuosikokoukseen tulee tehdä viimeistään 26.3.2021 yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen skky.ry@tutanota.com Ilmoittautuessa on ilmoitettava jäsen jota vuosikokoukseen ilmoittautuja edustaa, sähköpostiosoite, jonne kokouksen osallistumislinkki lähetetään, sekä liitettävä mukaan tarvittaessa valtakirja tai jäsenyhteisön edustusoikeuden osoittava dokumentti. Vuosikokouksen materiaali lähetetään jäsenille ennen vuosikokousta.

1§ Kokouksen avaus.

2§ Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

3§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4§ Esitetään hallituksen esitys yhdistyksen toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toiminnantarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta.

5§ Vahvistetaan tilinpäätös tai päätetään muista toimenpiteistä joihin hallituksen esitys toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi antaa aihetta.

6§ Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden antamisesta hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7§ Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle.

8§ Määrätään kuluvan vuoden jäsenmaksut sääntöjen § 5:n määräämällä tavalla. Hallituksen esitys on, että pidetään jäsenmaksut ennallaan, eli yhteisöjäsenmaksu 150 €, henkilöjäsenmaksu 30 € ja yhteisökannatusjäsenten 500 €.

9§ Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioiden suuruudesta. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Hallituksen esitys on, että jatkossakaan hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Toiminnantarkastajalle on maksettu kohtuullisen laskutuksen mukaan.

10§ Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio.

11§ Valitaan tarvittaessa hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen varapuheenjohtaja Pauli Saarnisto on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäljellä olevan toimikauden loppuun asti.

12§ Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

13§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Esitys Hallitus esittelee helmi-maaliskuussa 2021 tehdyn jäsenkyselyn tuotokset.

14§ Kokouksen päättäminen.

Suomen Kierrätyskeskusten yhdistys ry:n hallituksen puolesta,

Juha Lehtikuja, hallituksen puheenjohtaja

Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2020 (Pidetty 17.9.2020)

 

Aika              26.3.2020 klo 18.00

Paikka           Kokoushotelli Linnasmäki, Lustokatu 7,  Turku

 

Valtakirjojen tarkastus

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 3. Esitetään hallituksen esitys yhdistyksen toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
 4. Vahvistetaan tilinpäätös tai päätetään muista toimenpiteistä joihin hallituksen esitys toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi antaa aihetta.
 5. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden antamisesta hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 6. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle.
 7. Määrätään kuluvan vuoden jäsenmaksut sääntöjen § 5:n määräämällä tavalla.
 8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden suuruudesta.
 9. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio.
 10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
 11. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
 12. Valitaan yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja.
 13. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet.
 14. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
 15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kevätpäivien seminaariohjelma löytyy täältä.

Tulostettava valtakirja -tulossa

Tulostettava vuosikokouksen esityslista -tulossa