Tapahtumat

SKKY järjestää kaksikertaa vuodessa jäsenpäivät

  • asiantuntijaluennot
  • tutustuminen uuteen kierrätyskeskukseen
  • verkostoituminen ja vertaistuki.
  • aikaa vapaaseen keskusteluun

Jäsenpäivien tarkoituksena on syventää ammattitaitoa mielenkiintoisin luennoin ja tutustumalla isäntä paikkakunnan kierrätyskeskuksen toimintaan. Tutustumalla muiden paikkakuntian toimintaan opastettujen kierrosten ja omien kysymysten avulla saat kuvan "kuinka täällä homma toimii". Mukaan tarttuu aina joitakin ideoita ja ajatuksia joita voisi siirtää omaan toimintaan. Jäsenpäivän ohjelmaan sisältyy aina tutustumista kollegoihin ja keskustellen saamme vertaistukea ja näkemystä omaan toimintaan. Perinteisesti ohjelmassa on myös epävirallinen osio, milloin sana on vapaa ja juttu lentää.

Kevätpäivät

Ensimmäinen jäsenpäivä pyritään järjestämään keväällä ja samalla käsitellään yhdistyslain mukaisia asioita, esimerkiksi sääntömääräinen vuosikokous. Lisäksi on asiantuntija luennot, tutustuminen isäntäpaikkakunnan toimintaan ja verkostoituminen.

Kesäpäivät

Toinen jäsenpäivä pyritään järjestämään loppukesällä, kesälomakauden jälkeen. Silloin painopiste on oman osaamisen kehittämisessä. Asiantuntija luennot ja tutustumiset ovat kesäpäivien sisältöä mistä opittu kulkee mukana omaan työyksikköön.