2017

Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry:n vuosikokous 2017

Vuosikokous pidetään kevätseminaaripäivien yhteydessä. 


Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry


KOKOUSKUTSU

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS


Aika          30.3.2017   klo 15.30

Paikka       Moreenia, Valssipadonraitti 3, 33100 Tampere

Ennen kokousta valtakirjojen tarkistus


1§    Kokouksen avaus.
        
2§    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
        
3§    Esitetään hallituksen esitys yhdistyksen toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
        
4§    Vahvistetaan tilinpäätös tai päätetään muista toimenpiteistä joihin hallituksen esitys toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi antaa aihetta.
            
5§    Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden antamisesta hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
        
6§    Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle.
    
7§    Määrätään kuluvan vuoden jäsenmaksut sääntöjen § 5:n määräämällä tavalla.
                        
8§    Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden suuruudesta.
        
9§    Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio.

10§    Valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä yksi varatoiminnantarkastaja.
        
11§    Käsitellään hallituksen esitys Skky ry:n sääntömuutokseksi 3§, 4§ ja 10§ osalta.

Tervetuloa
Skky:n hallitus