2019

 

1. ETUJÄRJESTÖROOLIN EDISTÄMINEN

Yhdistys seuraa kierrätyskeskusten toimintaympäristöä ja kolmannen sektorin sekä työllistämisen aloja. Erityisesti niissä seurataan tapahtuvia laki- ja asetusmuutoksia, otetaan niihin kantaa, pyritään vaikuttamaan ja tiedotetaan niistä jäsenistölle.

2. TAVOITTEET VUODELLE 2019

Toimintaa ylläpidetään hallituksen jäsenten toimesta ja heidän edustamien jäsenyhteisöjen tukemana. Lisäksi toimintaa ylläpitävät aktiivit henkilöjäsenet panoksellaan.

2.1 Tapahtumat

  • Kevätpäivät pidetään Jyväskylässä maaliskuussa. Samalla järjestetään yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous.
  • Kesäpäivät pidetään Helsingissä syyskuussa. Samalla järjestetään SKKY ry 20-vuotta juhla. Hallituksen koollekutsuma työryhmä valmistelee yhdistyksen 20-vuotisjuhlaa.

2.2 Yhteinen näkyvyys

Vuoden 2018 aikana valmistettiin SKKY tarrat. Tarrat pyritään jakamaan jäsenistölle kunkin kierrätysmyymälöiden oviin kiinnitettäväksi.

2.3 Uusjäsenhankinta

Vuonna 2019 jäsenhankintaa pyritään kehittämään muun muassa markkinoinnin keinoin. Jäseniä pyritään hankkimaan ottamalla yhteyttä eri kierrätyskeskuksiin.

2.4 Yhdistyksen toimintaedellytysten parantaminen

Omien hankkeiden ylläpitäminen on erittäin haasteellista niin kauan, kun ei ole resursseja (henkilöä/henkilöstöä ja rahaa). Hallitus ylläpitää keskusteluyhteyttä eri rahoittajatahoihin.

2.5 Koulutusta jäsenistölle

Jäsenistölle suunnattua ammatillista osaamista täydentävää koulutuspakettia valmistellaan hallituksen toimesta vuoden 2019 aikana. Valmistelutyössä apuna käytetään ulkopuolista henkilöä.

3. HALLITUSTYÖSKENTELY

Toimintaa ohjaa vuosikokouksessa tehdyt päätökset ja toimeenpanoelimenä toimii hallitus, joka kokoontuu vuoden aikana 8-10 kertaa. Kokouksista valtaosa pyritään toteuttamaan etäkokouksina. Muutama kokous järjestetään jäsenorganisaatioiden luona. Hallituksen jäsenet toimivat oman työnsä ohella.

4. JÄSENHANKINTA

Hallituksen jäsenet ja yhdistyksen jäsenistö hankkivat uusia henkilö- ja yhteisöjäseniä.

5. TALOUS

Yhdistyksen tulorahoitus pohjautuu jäsenmaksuihin sekä kevät- ja syystapahtumien osallistumismaksuista saataviin tuloihin. Budjetti perustuu ns. kassabudjettiin, jota hallitus seuraa tiiviisti joka kokouksen yhteydessä hyväksymällä jokaisen kuluerän.

6. TIEDOTTAMINEN

Www-sivut ovat Skky:n kanava jäsenasioiden tiedottamiseen.