2021

SUOMEN KIERRÄTYSKESKUSTEN YHDISTYS ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

 1. ETUJÄRJESTÖROOLIN EDISTÄMINEN

Yhdistys seuraa kierrätyskeskusten toimintaympäristöä ja kolmannen sektorin sekä työllistämisen aloja. Erityisesti niissä seurataan tapahtuvia laki- ja asetusmuutoksia, otetaan niihin kantaa, pyritään vaikuttamaan ja tiedotetaan niistä jäsenistölle.

 1. TIEDOTTAMINEN

WWW-sivujen ohella panostetaan erityisesti ulkoisessa tiedottamisessa sosiaaliseen mediaan. Yhdistykselle voidaan avata mm. omat Facebook-sivut tai oma Instragram-sivu. Lisäksi hallituksen jäsenet tiedottavat ja vaikuttavat omalla panoksellaan yhdistyksen sekä toimialan asioiden edistämiseksi. Toimintavuoden aikana tehdään yhdistykselle viestintäsuunnitelma.

 1. JÄSENHANKINTA

Hallituksen jäsenet ja yhdistyksen jäsenistö pyrkivät hankkimaan uusia henkilö- ja yhteisöjäseniä. 

 1. TALOUS

Yhdistyksen tulorahoitus pohjautuu jäsenmaksuihin, sekä normaalisti myös kevät- ja syystapahtumien osallistumismaksuista saataviin tuloihin. Vuonna 2021 ei koronapandemiasta johtuen järjestetä kevättapahtumaa. Syystapahtuma voidaan järjestää, jos koronapandemia sen suo. Budjetti perustuu ns. kassabudjettiin, jota hallitus seuraa tiiviisti joka kokouksen yhteydessä tarkastamalla jokaisen kuluerän ennen hyväksymistä. 

 1. HALLITUSTYÖSKENTELY

Toimintaa ohjaavat vuosikokouksessa tehdyt päätökset ja toimeenpanoelimenä toimii hallitus, joka kokoontuu vuoden aikana 8-10 kertaa. Kokouksista valtaosa pyritään toteuttamaan etäkokouksina, etenkin vuoden 2021 poikkeuksellisissa olosuhteissa kokoukset ovat lähes kokonaan etäkokouksia. Hallituksen jäsenet toimivat ilman palkkioita.

 1. TAVOITTEET VUODELLE 20201

Toimintaa ylläpidetään hallituksen jäsenten toimesta ja heidän edustamien jäsenyhteisöjen tukemana. Lisäksi toimintaa ylläpitävät aktiivit henkilöjäsenet panoksellaan. 

 1. Tapahtumat

 • Koronapandemiasta johtuen vuoden 2021 tapahtumat keskittävät loppuvuoteen. Jos koronapandemia hellittää, voidaan syksyllä järjestää syyspäivät.

 1. Uusjäsenhankinta

 • Vuonna 2021 jäseniä pyritään hankkimaan ottamalla yhteyttä eri kierrätyskeskuksiin. 

 1. Yhdistyksen toimintaedellytysten parantaminen

 • Yhdistyksen toiminnan ja valtakunnallisen vaikuttavuuden kasvattaminen on erittäin haasteellista niin kauan, kun ei ole resursseja (henkilöä/henkilöstöä ja rahaa). Toiminnan kasvattaminen hallituksen jäsenten toimesta oman työn ohella on erittäin haastavaa. Hallitus ylläpitää keskusteluyhteyttä jäsenistöön ja eri rahoittajatahoihin yhdistyksen talouden vahvistamisen keinoista. Tavoitteena on saada (osa-aikainen) työntekijä yhdistykselle.

 

      6.4. Jäsenkysely

 • Hallitus toteuttaa jäsenkyselyn maaliskuun aikana 2021. Kyselyn tulokset kootaan ja analysoidaan ja pyritään esittelemään vuosikokouksessa.