2020

SUOMEN KIERRÄTYSKESKUSTEN YHDISTYS ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

1. ETUJÄRJESTÖROOLIN EDISTÄMINEN Yhdistys seuraa kierrätyskeskusten toimintaympäristöä ja kolmannen sektorin sekä työllistämisen aloja. Erityisesti niissä seurataan tapahtuvia laki- ja asetusmuutoksia, otetaan niihin kantaa, pyritään vaikuttamaan ja tiedotetaan niistä jäsenistölle.

2. TIEDOTTAMINEN Www-sivut ovat Skky:n kanava tiedottamiseen. Lisäksi hallituksen jäsenet tiedottavat ja vaikuttavat omalla panoksellaan yhdistyksen sekä toimialan asioiden edistämiseksi.

3. JÄSENHANKINTA Hallituksen jäsenet ja yhdistyksen jäsenistö pyrkii hankkimaan uusia henkilö- ja yhteisöjäseniä.

4. TALOUS Yhdistyksen tulorahoitus pohjautuu jäsenmaksuihin, sekä normaalisti myös kevät- ja syystapahtumien osallistumismaksuista saataviin tuloihin. Vuonna 2020 ei koronapandemiasta johtuen järjestetä kevät- eikä syystapahtumaa. Budjetti perustuu ns. kassabudjettiin, jota hallitus seuraa tiiviisti joka kokouksen yhteydessä hyväksymällä jokaisen kuluerän.

5. HALLITUSTYÖSKENTELY Toimintaa ohjaa vuosikokouksessa tehdyt päätökset ja toimeenpanoelimenä toimii hallitus, joka kokoontuu vuoden aikana 8-10 kertaa. Kokouksista valtaosa pyritään toteuttamaan etäkokouksina, etenkin vuoden 2020 poikkeuksellisissa olosuhteissa kokoukset ovat lähes poikkeuksetta etäkokouksia. Hallituksen jäsenet toimivat oman työnsä ohella.

6. TAVOITTEET VUODELLE 2020 Toimintaa ylläpidetään hallituksen jäsenten toimesta ja heidän edustamien jäsenyhteisöjen tukemana. Lisäksi toimintaa ylläpitävät aktiivit henkilöjäsenet panoksellaan.

6.1. Tapahtumat • Koronapandemiasta johtuen vuonna 2020 ei järjestetä tapahtumia.

6.2. Uusjäsenhankinta • Vuonna 2020 jäseniä pyritään hankkimaan ottamalla yhteyttä eri kierrätyskeskuksiin.

6.3. Yhdistyksen toimintaedellytysten parantaminen • Yhdistyksen toiminnan ja valtakunnallisen vaikuttavuuden kasvattaminen on erittäin haasteellista niin kauan, kun ei ole resursseja (henkilöä/henkilöstöä ja rahaa). Toiminnan kasvattaminen hallituksen jäsenten toimesta oman työn ohella on erittäin haastavaa. Hallitus ylläpitää keskusteluyhteyttä jäsenistöön ja eri rahoittajatahoihin yhdistyksen talouden vahvistamisen keinoista. Tavoitteena on saada (osa-aikainen) työntekijä yhdistykselle.

6.4. Jäsenkysely • Hallitus toteuttaa jäsenkyselyn helmikuun aikana 2020. Kyselyn tulokset kootaan ja analysoidaan ja pyritään esittelemään vuosikokouksessa