2021

Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry

Toimintakertomus vuodelta 2021

1. Yleistä

31.12. 2021 päättynyt tilikausi oli yhdistyksen kahdeskymmenestoinen toimintavuosi.

Yhdistyksellä ei ollut palkattuja työntekijöitä. Toiminta perustui edelleen hallituksen ja jäsenistön aktiivisuuteen. Koko toimintavuotta leimasi koronapandemia, joka esti kaikki yhteiset kokoontumiset vuoden aikana.

Hallitukseen kuuluivat vuosikokoukseen asti:

Puheenjohtaja, Juha Lehtikuja Helsingistä ja varapuheenjohtaja, Pauli Saarnisto Nurmijärveltä, sekä jäseninä Mauri Hakala Tampereelta, Hannu Hämäläinen Jyväskylästä, Erno Kääriäinen Kuopiosta, Harri Latva Turusta ja Mauri Saastamoinen Kajaanista.

Vuosikokous järjestettiin 30.3.2021 etäkokouksena. Vuosikokouksen jälkeen hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Juha Lehtikuja Helsingistä ja varapuheenjohtaja Mauri Saastamoinen Kajaanista, sekä jäsenet Mauri Hakala Tampereelta, Hannu Hämäläinen Jyväskylästä, Erno Kääriäinen Kuopiosta ja Harri Latva Turusta.

Vuonna 2021 yhdistyksellä oli 18 yhteisöjäsentä ja neljä henkilöjäsentä.

2. Etujärjestöroolin edistäminen

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä jatkoi työskentelyään. Työryhmän tarkoitus on edistää välityömarkkinoilla tehtävän sosiaalisen työllistämisen edellytyksiä ja alan toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Yhdistyksestä mukana työryhmässä oli Juha Lehtikuja.

Hallitus toteutti keväällä 2021 jäsenkyselyn koko jäsenistölle. Kyselyn tarkoituksena oli saada laajempi kokonaisnäkemys jäsenistön keskuudessa nykyaikana tehtävistä kiertotaloustoiminnoista. Tulosten perusteella pyritään analysoimaan ja kehittämään jäsenistön kanssa yhdessä tulevia kiertotalouden osa-alueita ja vaikuttavuusviestintää. Kyselyyn vastasi 12 jäsentä ja kyselystä koottiin yhteenveto, joka esiteltiin vuosikokouksessa.

Uusjäsenhankinta ei poikkeuksellisissa olosuhteissa edistynyt.

 

3. Hallitustyöskentely

Hallitus kokoontui 5 kertaa. Neljä kokousta toteutettiin etäkokouksina, yksi kokous järjestettiin Tampereella Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n vieraana.

4. Tapahtumat ja toiminta vuonna 2021

Vuosikokous järjestettiin etäkokouksena 30.3. koronapandemian vuoksi tapahtumia ei järjestetty.

5. Jäsenyydet

Yhdistys on jäsenenä Into ry:ssä (ent. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry).

6. Tiedotus

Yhdistyksen kotisivujen www.suomenkierratyskeskustenyhdistys.fi ylläpidosta vastasi hallituksen jäsen Erno Kääriäinen.

7. Talous

Yhdistyksen talous on perustunut kassabudjettiin. Kassavarantoa on pidetty yllä jäsenmaksuilla.

Yhdistyksen kirjanpidosta vastasi Eveliina Kattainen Jyväskylästä.

Toiminnantarkastajana toimi vuonna 2021 Sovatek-säätiön talous- ja hallintojohtaja Asko Hiltunen Jyväskylästä sekä varatoiminnantarkastajana Tero Muikku Jyväskylästä.

 

Suomen Kierrätyskeskusten yhdistys ry