2019

Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2019

1. Yleistä

31.12.2019 päättynyt tilikausi oli yhdistyksen kahdeskymmenes toimintavuosi. Puheenjohtaja kiittää yhdistyksen jäseniä sekä hallitusta yhteistyöstä. Toimintavuoden tavoitteena oli edistää jäsenten liiketaloudellisia ja toiminnallisia uudistuksia. Yhdistyksellä ei ollut palkattuja työntekijöitä. Toiminta perustui edelleen hallituksen ja jäsenistön aktiivisuuteen ja mielenkiintoon kierrätysasioihin. On keskusteltu eri vaihtoehdoista saada joko osapäiväinen tai kokopäiväinen henkilö vastaamaan yhdistyksen käytännön toiminnasta ja kehityksestä. Hallituksen kokoonpano: Puheenjohtaja, Pauli Saarnisto Nurmijärveltä Varapuheenjohtaja, Juha Lehtikuja Helsingistä Jäsenet Hannu Hämäläinen Jyväskylästä, Boris Jelisejeff Hämeenlinnasta, Harri Latva Turusta, Olli-Pekka Strang Kokkolasta, Mauri Saastamoinen Kajaanista.

Vuonna 2019 yhdistyksellä oli 23 yhteisöjäsentä ja viisi henkilöjäsentä. Yhteisöjäsenmaksu oli 150 € ja henkilöjäsenmaksu 30 € sekä kannatusjäsenmaksu 500 €.

2. Etujärjestöroolin edistäminen

Yhdistys asetti vuosikokouksessa vuodelle 2019 seuraavat tavoitteet:

- SKKY ry 20-vuotisjuhla ja sen toteuttaminen syksyllä 2019

• 20-vuotisjuhlan kautta yhdistys sai näkyvyyttä ja toi yhdistyksen toimintaa valtakunnallisten päättäjien tietoisuuteen.

- Yhteinen tunnistettavuus

• Yhteiset tarrat on jaettu jäsenistölle.

- Uusjäsenhankinta

• Jäsenhankintaa on tehty, uusia jäseniä on saatu.

- Yhdistyksen toimintaedellytysten parantaminen

• Hankerahoitusta haettiin Stealta ja Sitralta ja yhteistyön käynnistämisestä keskusteltiin eri yhteistyötahojen kanssa, asiat etenevät hitaasti ja yhdistys tarvitsisi koko kentän voiman taakseen, jotta saisimme asioita eteenpäin.

• Edistettiin mahdollisuutta palkata toimihenkilö yhdistykseen.

- Valtakunnallinen näkyvyys

• 20-vuotisjuhlan kautta yhdistys sai näkyvyyttä ja toi yhdistyksen toimintaa valtakunnallisten päättäjien tietoisuuteen.

• Suomalaisen Työn Liiton kanssa sovittiin yhteistyöstä, kannustetaan jäsenyhdistyksiä hakemaan yhteiskunnallisten yritysten rekisteriin.

Vuosikokouksessa asetettujen tavoitteiden lisäksi hallitus nosti kehittämisasioiksi vuodelle 2019 seuraavia asioita:

• palkkatuen käyttömahdollisuuksien edistäminen jäsenorganisaatioissa

• Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä jatkoi työskentelyään. Työryhmän tarkoitus on edistää välityömarkkinoilla tehtävän sosiaalisen työllistämisen edellytyksiä ja alan toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Yhdistyksestä mukana työryhmässä oli varapuheenjohtaja Juha Lehtikuja.

• yhdistyksen kotisivujen kehittäminen

Kotisivujen ulkoasua ja toiminnallisuutta kehitti hallituksen jäsen Boris Jelisejeff.

• kierrätysmyymälöiden ammattimaisen toiminnan edistäminen/eri kierrätysmyymälöiden yhteistyön edistäminen, sekä kierrätyskeskusten toiminnan yhtenäistäminen valtakunnallisesti

Syksyllä 2019 hallitus päätti toteuttaa jäsenkyselyn, joka tehdään keväällä 2020.

Vuoden 2020 kevätseminaari ja vuosikokous päätettiin järjestää Turussa 26-27.3.20. Isäntänä toimii Turun Ekotori ja järjestelyistä vastaa Harri Latva.

3. Hallitustyöskentely

Hallitus kokoontui 8 kertaa. Kokouksista 4 pidettiin skype-kokouksena, yksi sposti-kokous ja 3 jäsenistön luona. Lisäksi hallitus kokoontui kevätpäivien yhteydessä. Hallitus aloitti vuoden alussa yhdistyksen 20-vuotisjuhlan valmistelut.

4. Tapahtumat ja toiminta vuonna 2019

Kevätseminaari ja vuosikokous

Kevätseminaari ja vuosikokous pidettiin 28-29.03 Jyväskylässä Hotelli Albassa, seminaarin isäntänä toimi Hannu Hämäläinen Sovatekilta. Seminaarissa keskityttiin kiertotalouden näkökohtiin eri hankkeiden kautta. Hankkeista mukana olivat Kiertotalouden palvelut –hanke Jyväskylästä, Circwaste –hanke Keski-Suomen Liitosta. Viestinnän ja markkinoinnin yhteistyöstä oli esitelmä Suomalaisen Työn Liiton taholta.

Yhdistyksen 20-v juhla

Yhdistyksen 20-vuotisjuhla pidettiin Kulttuurikeskus Sofiassa 12-13 syyskuuta 2019 Ohjelmassa oli alan ammattiluentoja, keskusteluja ja viihteellinen ohjelma illallisineen. Juhlassa palkittiin kunniakirjoin pitkään toiminnassa olleita jäsenjärjestöjä ja henkilöjäseniä. SKKY:n kotisivuilla kerrotaan tarkemmin 20-vuotisjuhlista.

5. Jäsenyydet

Yhdistys on jäsenenä Suomen Työpajayhdistys ry:ssä.

6. Tiedotus

Yhdistyksen kotisivujen www.suomenkierratyskeskustenyhdistys.fi ylläpidosta vastasi Luotsi-säätiön Boris Jelisejeff. Kevätseminaarista ja kesäpäivien käytännön järjestelyistä ja niihin liittyvistä tiedotuksesta vastasivat tapahtuman järjestävä jäsenjärjestö yhteistyössä puheenjohtajan kanssa.

7. Talous

Yhdistyksen talous on perustunut kassabudjettiin. Kassavarantoa on pidetty yllä jäsenmaksuilla ja seminaarituotoilla. Yhdistyksen kirjanpidosta vastasi Eveliina Kattainen Jyväskylästä. Toiminnantarkastajana toimi vuonna 2019 Sovatek-säätiön talous- ja hallintojohtaja Asko Hiltunen Jyväskylästä sekä varatoiminnantarkastajana Tero Muikku Jyväskylästä.

Suomen Kierrätyskeskusten yhdistys ry:n hallitus