2020

Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry

Toimintakertomus vuodelta 2020

1. Yleistä

31.12. 2020 päättynyt tilikausi oli yhdistyksen kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi.

Yhdistyksellä ei ollut palkattuja työntekijöitä. Toiminta perustui edelleen hallituksen ja jäsenistön aktiivisuuteen. Toimintavuotta leimasi lähes koko vuoden kestänyt koronapandemia, joka esti kaikki yhteiset kokoontumiset vuoden aikana.

Hallituksen kuuluivat vuosikokoukseen asti:

Puheenjohtaja, Pauli Saarnisto Nurmijärveltä ja varapuheenjohtaja, Juha Lehtikuja Helsingistä, sekä jäseninä Hannu Hämäläinen Jyväskylästä, Boris Jelisejeff Hämeenlinnasta, Harri Latva Turusta, Olli-Pekka Strang Kokkolasta ja Mauri Saastamoinen Kajaanista.

Vuosikokous järjestettiin 17.9.2020. Vuosikokouksen jälkeen hallitukseen kuuluivat Puheenjohtaja Juha Lehtikuja Helsingistä ja varapuheenjohtaja Pauli Saarnisto Nurmijärveltä, sekä jäseninä Mauri Hakala Tampereelta, Hannu Hämäläinen Jyväskylästä, Erno Kääriäinen Kuopiosta, Harri Latva Turusta ja Mauri Saastamoinen Kajaanista.

Vuonna 2020 yhdistyksellä oli 21 yhteisöjäsentä ja viisi henkilöjäsentä.

2. Etujärjestöroolin edistäminen

Yhdistys asetti vuosikokouksessa vuodelle 2020 seuraavat tavoitteet:

  1. Uusjäsenhankinta
  2. Yhdistyksen toimintaedellytysten parantamine
  3. Jäsenkysely

Uusjäsenhankinta ei poikkeuksellisissa olosuhteissa edistynyt. Yhdistyksen toimintaedellytysten parantamisesta tilapäisesti jäsenmaksuja korottamalla käytiin alustavaa keskustelua syksyn vuosikokouksessa, jatkokeskustelu aiheesta siirrettiin kevään 2021 vuosikokouksen yhteyteen. Jäsenkyselyyn toteutettiin ja vastaus saatiin yhdeksältä jäsenorganisaatiolta.

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä jatkoi työskentelyään. Työryhmän tarkoitus on edistää välityömarkkinoilla tehtävän sosiaalisen työllistämisen edellytyksiä ja alan toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Yhdistyksestä mukana työryhmässä oli Juha Lehtikuja.

3. Hallitustyöskentely

Hallitus kokoontui 8 kertaa. Kaikki kokoukset toteutettiin etäkokouksina.

4. Tapahtumat ja toiminta vuonna 2020

Kevätseminaari ja vuosikokous päätettiin alun perin pitää Turussa 26.-27.03. Koronapandemian vuoksi seminaari peruttiin ja vuosikokous pidettiin etäkokouksena 17.9.

Harri Latva järjesti kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua 12.11. toteutettuun webinaariinLounais-Suomen jätehuollon suunnittelemasta poistotekstiilien jalostuslaitoksesta.

5. Jäsenyydet

Yhdistys on jäsenenä Suomen Työpajayhdistys ry:ssä.

6. Tiedotus

Yhdistyksen kotisivujen www.suomenkierratyskeskustenyhdistys.fi ylläpidosta vastasi vuosikokoukseen asti hallituksen jäsen Boris Jelisejeff ja vuosikokouksesta alkaen hallituksen jäsen Erno Kääriäinen.

7. Talous

Yhdistyksen talous on perustunut kassabudjettiin. Kassavarantoa on pidetty yllä jäsenmaksuilla.

Yhdistyksen kirjanpidosta vastasi Eveliina Kattainen Jyväskylästä.

Toiminnantarkastajana toimi vuonna 2020 Sovatek-säätiön talous- ja hallintojohtaja Asko Hiltunen Jyväskylästä sekä varatoiminnantarkastajana Tero Muikku Jyväskylästä.

Suomen Kierrätyskeskusten yhdistys ry