2016

Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry

 

Toimintakertomus vuodelta 2016

 

1.                   Yleistä

 

31.12 2016 päättynyt tilikausi oli yhdistyksen seitsemästoista toimintavuosi.

 

Yhdistyksellä ei ollut palkattuja työtekijöitä,  toiminta perustui edelleen hallituksen ja jäsenistön aktiivisuuteen ja mielenkiintoa kyseisiin asioihin.

 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Jyväskylän Synergia-hallin tiloissa 17.3.2016.

Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus kaksivuotiselle kaudelle.

 

Hallituksen kokoonpano

Puheenjohtaja Pauli Saarnisto Vaasasta.

Varapuheenjohtaja Juha Lehtikuja Helsingistä.

 

Hallituksen jäsenet

Hannu Hämäläinen Jyväskylästä

Boris Jelisejeff Hämeenlinnasta

Harri Latva Turusta

Antti Miettinen Kuopiosta.

 

Yhdistyksen talouden kirjanpidosta vastasi Eveliina Kattainen Jyväskylästä.

 

Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2016 valittiin Sovatek-säätiön Talous- ja hallintojohtaja Asko Hiltunen Jyväskylästä sekä varatoiminnantarkastajaksi Tero Muikku niin ikään Jyväskylästä.

 

Yhdistyksen jäsenmaksun vuodelta 2016 oli maksanut 22 jäsenjärjestöä ja 4 henkilöjäsentä.

                                                                                      

2.                   Etujärjestöroolin edistäminen

 

Uusi hallitus nosti tärkeimmiksi kehittämisasioiksi vuodelle 2016 seuraavia asioita;

  • Ray:n hakemus / Sitra ym rahoitushakemuksia
  • huolestuminen palkkatukilaisten työllistämisestä
  • kuinka saisimme jäsenmäärää kasvatettua
  • onko mahdollista saada työntekijä SKKY:lle
  • mitä yhdistys voisi antaa ja miten tukea jäseniään
  • yhdistyksen kotisivut
  • verkkokauppayhteistyö eri toimipisteiden kanssa
  • ammattimainen toiminta kierrätysmyymälöissä  / yhteistyö eri kierrätysmyymälöiden kanssa.
  • yhteistyöhankkeita ulkopuolisen toimijan kanssa
  • valtakunnallista toimintaa ja näkyvyyttä yhdistykselle

 

Vuoden 2016 aikana SKKY:n edustajat osallistuivat TEM:n järjestämiin tilaisuuksiin, joissa keskusteltiin TE-toimistojen ja palkkatuettua työtä ja työkokeilua tarjoavien yhdistysten ja säätiöiden yhteistyön linjauksista.

 

Välityömarkkinoiden yhteistyöryhmä jatkoi työskentelyään. Työryhmän tarkoitus on edistää välityömarkkinoilla tehtävän sosiaalisen työllistämisen edellytyksiä ja alan

toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Yhdistyksestä mukana työryhmässä oli varapuheenjohtaja Juha Lehtikuja.

 

SKKY oli ensimmäistä kertaa mukana TPY:n järjestämillä työpajapäivillä, jotka järjestettiin Lappeenrannassa 27-28.4.2016. SKKY:tä edustivat Saarnisto ja Jelisejeff ja saatu palaute oli hyvä.

 

Hallitus otti yhteyttä Lassila & Tikanojaan, tavoitteena oli yhteistyön kehittäminen. Palaveri aiheesta pidettiin Hämeenlinnassa 15.9.2016. L&T edustajana palaverissa oli Antti Tekoniemi, SKKY:n hallituksesta tilaisuuteen osallistuivat Pauli Saarnisto ja Boris Jelisejeff.

 

SKKY:n edustajat Pauli Saarnisto ja Juha Lehtikuja olivat neuvottelemassa yhteistyökuvioista Sitrassa 9.11.2016 Mari Panzarin kanssa.

 

Pauli Saarnisto ja Boris Jeliseff osallistuivat 10.11.2016 Riihimäki/Hyvinkää -kierrätyspäiville, jossa esittelimme myös yhdistyksemme toimintaa.

 

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy käynnisti Niemi Palvelut Oy:n kanssa tavarankeruuyhteistyön, joka koskee valtakunnallisesti jäsenistöämme.

 

3.                   Hallitustyöskentely

 

Hallitus kokoontui 10 kertaa. Kokouksista 6 pidettiin skype kokouksina, 3 jäsenistön luona ja 1 sähköpostikokous. Lisäksi hallitus kokoontui  kevätpäivien ja kesäpäivien yhteydessä.

 

4.                   Tapahtumat ja toiminta vuonna 2016

 

Useita SKKY:n edustajia osallistui Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen järjestämään tilaisuuteen Finlandia-talossa 27.1.2016. Tapahtumassa keskusteltiin kierrätyskeskustoimialan tulevaisuuden näkymistä.

 

Vuosikokous ja kevätpäivät järjestettiin Jyväskylässä 17-18.3.2016. Osallistujia paikan päällä oli 19. Ohjelmassa oli mm. kierrätyskeskusten markkinointi jota aihetta alustamassa oli JypHT:n toimitusjohtaja Kari Tyni.

 

Lisäksi kevätpäivien ohjelmassa oli verkkokauppa mahdollisuuden kehittäminen valtakunnallisesti. Asian alustajana toimi Esko Janatuinen Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:sta.

 

Kesäpäivät järjestettiin 1-2.9.2016 Kokkolan Yksipihlajassa, jossa Kokkotyösäätiö oli järjestänyt mielenkiintoista ohjelmaa. Oli tavaroiden hinnoittelua ja musiikkiesitys pelimanneineen, jonka oli Olli-Pekka Strang järjestänyt ja itse istui rumpujen takana soittamassa. Saimme videotervehdyksen myös Sirpa Pietikäiseltä.

 

Kokkotyösäätiön muotoilija Andreas Haals antoi uusia ajatuksia kierrätyksestä; kuinka voisimme hyödyntää käytettyjä tuotteita. Stefan Wicklen esitelmöi kierrätysyhteistyöstä ja markkinoinnista. Luonnonhelmassa saunottiin ja uitiin sekä tietty illanistujaisissa makkaranpaisto kuului juhlijoiden iltaan.

 

Rahoitushakemuksista ja muista hakemuksista antoi selvityksen ja opastuksen rahoitusneuvoja Eino Hietalahti.

 

Hallitus päätti järjestää vuoden 2017 kevätpäivät ja vuosikokouksen Tampereen Moreenissa. Isäntänä toimivat Pirkanmaan Kierrätys/Mauri Hakala ja Harri Helin Ekokumppanit Oy:stä.

 

5.                   Jäsenyydet

 

Yhdistys on jäsenenä Suomen Työpajayhdistys ry:ssä.

 

6.                   Tiedotus

 

Yhdistyksen kotisivuja www.suomenkierratyskeskustenyhdistys.fi ylläpidettiin Sovatek-säätiön toimesta. Kevätseminaarista ja kesäpäivien käytännön järjestelyistä ja niihin liittyvistä tiedotuksesta on aina vastannut erikseen sovittu siten, että tapahtuman järjestävä jäsenjärjestö vastaa myös tiedotuksesta yhteistyössä puheenjohtajan kanssa.

 

Uusien kotisivujen valmistuksesta vastasi Boris Jeliseff, joka oman työn

ohella on sivut tehnyt, toivomme että jäsenistö on aktiivinen sivujen päivityksessä ja saisimme sivut kattavampaan käyttöön.

 

7.                   Talous

 

Yhdistyksen talous on perustunut kassabudjettiin. Kassavarantoa on pidetty yllä jäsenmaksuilla ja osin seminaarimaksuilla. Tämä on kuitenkin pitkällä tähtäimellä kestämätön tilanne, mikäli yhdistys ja sen jäsenet haluavat todella aktivoitua etujärjestönä/vaikuttajana, ja mikäli SKKY yrittää luoda uusia aineellisia ja aineettomia palveluja jäsenorganisaatioilleen.

 

Hallitus jätti keväällä RAY:lle rahoitushakemuksen, mutta 14.12.2016 tuli RAY:n ilmoitus evätystä hakemuksesta.

 

 

                      Hallitus 23.1.2017

 

 

 

Pauli Saarnisto                 Juha Lehtikuja                 Hannu Hämäläinen

 

 

 

 

Boris Jelisejeff                  Harri Latva                        Antti Miettinen

PDF-tiedostoSkky Toimintakertomus 2016.pdf (70 kB)
Tulostettava versio.