Olettehan huomioineet Whistleblower-direktiivin?

30.11.2023

Ilmoittajansuojelulaki on astunut voimaan 1.1.2023. Lailla on pantu täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi, ns. whistleblowing-direktiivi. Pääset tutustumaan ilmoittajansuojeluun myös valtioneuvoston sivuilta.

Laki edellyttää, että vähintään 50 henkilöä työllistävät organisaatiot ottavat käyttöön kanavan, jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäkohdista organisaatiossa. Kanavan kautta organisaatio ilmoittaa myös suoritetuista toimenpiteistä ilmoituksen tekijälle.

Vähintään 250 työllistävien yritysten ja organisaatioiden on tullut perustaa ilmoituskanava maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Vähintään 50 työllistävien yritysten tulee perustaa ilmoituskanava viimeistään joulukuussa 2023.

Lisätietoja esimerkiksi: https://ilmoituskanava.fi/ilmoittajansuojelulaki/