Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta muutti esitystä 100% palkkatuen osalta järjestöjen eduksi

10.2.2023

Työelämä-ja tasa-arvovaliokunta muutti yksimielisesti hallituksen palkkatukiesitystä. Jatkossakin 100% palkkatuki on mahdollinen järjestöille, jotka työllistävät pitkäaikaistyöttömiä. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/TyVM_25+2022.aspx