Suomen ympäristökeskus SYKE: Policy Brief -julkaisu

23.1.2022

Suomen ympäristökeskus SYKE on julkaissut uuden Policy Brief -julkaisun. Julkaisussa painotetaan, että nyt on aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen.

Kestävyysmurroksella tarkoitetaan asumisen, energiantuotannon, liikenteen ja ruokaketjun järjestelmien ripeää sovittamista ympäristön kantokyvyn rajoihin. Julkaisu on suunnattu lainsäätäjille, kunnille, yrityksille, maa- ja metsätalouden toimijoille ja kaikille kansalaisille.

 

Julkaisusta lisätietoja  SYKEn verkkosivuilta:

https://www.syke.fi/fi-FI/content/62080/25989