Kannanotto Suomen välityömarkkinamalliin

16.2.2021

Osatyökykyisten ja muiden työllistymisessä tukea tarvitsevien henkilöiden työllisyyden edistäminen ja sitä tukevat palvelut ovat keskiössä useassa hallitusohjelman kirjauksessa.

Tälle kohderyhmälle palveluja tuottavien välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä(https://www.vates.fi/vates/kehittamistoiminta/valityomarkkinat/verkostot.html) ehdottaa tällä kannanotolla välityömarkkinoiden kehittämistä ja merkittävää työpaikkavarannon luomista osatyökykyisille henkilöille kansallisen uudelleenkäytön toimintamallin avulla ja tämän rahoittamista osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Samalla haluamme nostaa esille kaksi muuta hyvin ajankohtaista toimenpidettä ja painottaa näiden kaikkien keskinäistä yhteyttä. Haluamme myös korostaa välityömarkkinatoimijoiden jo nyt yhdessä tekemää laajaa kehitystyötä, jonka pohjalta palveluja ja työllisyyttä on jatkossakin hyvä kehittää.

SKKY ry on ollut mukana tässä kannanotossa, joka on toimitettu laajalla jakelulla poliittisille päätöksentekijöille. Kannanottoa saa jakaa omille verkostoille.