Maanantaina 18.3. vietetään kansainvälistä kierrätyspäivää. 

18.3.2019

#globalrecyclingday
#globalrecyclingday

Kansainvälisenä kierrätyspäivänä suunnataan ihmisten huomio kierrätykseen ja sen merkitykseen maapallollemme.

Maailman kierrätyspäivässä kannustetaan kuluttajia, poliitikkoja ja yritysjohtajia näkemään kierrätysmateriaali resurssina – ei jätteenä. Päivän tavoitteena on rohkaista kuluttajia tekemään edes yksi muutos kierrätystottumuksiinsa. Omia ideoitaan ja ajatuksiaan kierrättämisestä ja uusista kierrätystavoista voi jakaa häshtägillä #globalrecyclingday.

Kierrätyspäivänä suunnataan katse maapallon arvokkaiden materiaaliresurssien säilyttämisen tärkeyteen. Päivän järjestäjä, International Bureau of Recycling (BIR) on määritellyt maailman johtajille seitsemän tärkeintä haastetta, joihin kuuluu muun muassa koulutus ja tietoisuuden lisääminen kierrätyksen tärkeydestä, kierrätysmateriaalien kestävän kaupan tukeminen ja yhteistyö teollisuuden kanssa kierrätysmateriaalin käytön lisäämiseksi.

Kierrätyspäivä korostaa maailman luonnonvaroista huolehtimisen tärkeyttä. Nyt luonnonvarat jaetaan kuuteen ryhmään: vesi, ilma, hiili, öljy, maakaasu ja mineraalit. BIR esittää, että kierrätysmateriaalit voitaisiin nähdä maailman seitsemäntenä resurssina. Kierrätettävät materiaalit tulisi nähdä materiaaliresurssina, joka on jatkuvasti uusiutuva ja uudelleen käytettävissä.

Tutustu lisää: www.globalrecyclingday.com