Tervehdys SKKY:n hallitukselta

2.6.2017

Kokouksessa mukana (vasemmalta) Boris, Juha, Hannu, Harri ja kuvaaja Pauli. Kuvasta puuttuu Antti.
Kokouksessa mukana (vasemmalta) Boris, Juha, Hannu, Harri ja kuvaaja Pauli. Kuvasta puuttuu Antti.

Hallitus kokoontui Ympäristökeskus Moreeniassa Tampereella 31.5.2017. Kiitokset Ympäristökeskuksen väelle kokoustilojen lainaamisesta. Työstimme muun muassa toimintasuunnitelmaan kirjattuja asioita ja Kajaanin kesäpäivää sekä tulevia hankkeita. Seuraava hallituksen kokous pidetään Skypen välityksellä 15.6.2017

Ympäristötietokeskus Moreenia
Moreenia on tiedon, koulutuksen ja tapahtumien keskus, joka neuvoo, opastaa ja välittää ajankohtaista ympäristötietoutta.

Käyntiosoite    
Satakunnankatu 13 B, Patosilta
33100 TAMPERE
Puhelin    (03) 565 611

Internetsivut    http://www.ekokumppanit.fi/
Sähköposti    moreenia@ekokumppanit.fi