LAUSUNTOPYYNTÖ: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ym. sekä laiksi kotoutumisen edistämisestä

31.5.2016

Lausuntopyyntö; Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta sekä luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, laiksi alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja laiksi yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta sekä luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä (luonnokset 5.5.2017).

 

Lausunnot pyydetään antamaan sähköisellä kyselylomakkeella 16.6.2017 klo 16.15 mennessä.  Viivästyneitä lausuntoja ei voida ottaa huomioon tiukan valmisteluaikataulun vuoksi.

 

Sähköisen kyselyn Internet-osoite:

https://response.questback.com/tyjaelinkeinoministeri/crb8w2ogi2

 

Lausuntopyynnön materiaali löytyy TEM:n Internet-osoitteesta:  http://tem.fi/lausuntopyynnot

 

Oheisena TEM:n lausuntopyyntökirje 5.5.2017. 

 

Lisätietoja:

- Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista, työttömyysturvaa koskevat muutokset, kumottavista laeista laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta ja laki sosiaalisista yrityksistä: hallitusneuvos Tiina Korhonen (tiina.korhonen@tem.fi tai 0295047076)

 

- Laki alueiden kehittämisen ja kasvupalvelun rahoittamisesta, kumottavista laeista laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta, laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi: neuvotteleva virkamies Mikko Ojala (mikko.ojala@tem.fi tai 029 50 63506).

 

- Laki kotoutumisen edistämisestä: maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen (sonja.hamalainen@tem.fi  tai 029 50 47112)

 

Lisätietoja kasvupalveluista:

http://tem.fi/maakuntauudistus

 

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
Työllisyys- ja yrittäjyysosasto /
Rakennetyöttömyys- ja toimeentulo

Osoite: PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Puhelinvaihde: 0295 16001

www.tem.fi